sargon-II_torino

Rilievo con testa di Sargo II da Dur Sharrukin, Torino, Musei Reali