Matsumoto, Bronzi di Riace

Matsumoto fotografa i bronzi